Skip to main content

Privacyreglement

Laatste versie: 23 mei 2020

Een checkgesprek is een essentieel middel in de strijd tegen het Coronavirus. Vanuit het RIVM zijn richtlijnen opgesteld met vragen die werkgevers en ondernemers aan je moeten stellen, voordat ze je op een openbare plek binnen mogen laten. Dit is niet alleen tijdrovend, maar je wordt ook steeds gevraagd dezelfde vragen te beantwoorden én in het openbaar je medische informatie te delen. Vervolgens weet niemand hoelang je er was. Dat kan anders.

 

Hoe werkt het?

Met checkgesprek.nl lossen we dit op én respecteren je privacy maximaal. De (voorgeschreven) gezondheidsvragen beantwoord jij op de Checkgesprek website, wat resulteert in een groen of rood scherm. Deze uitkomst (en dus niet je antwoorden) wordt opgeslagen, samen met je contactgegevens en gekoppeld aan de QR-code die jij scant op de plek waar jij naar binnen wilt. Verlaat je deze plek weer – dan check je uit: Net als in het Openbaar Vervoer.

Wordt er vervolgens een uitbraak van Corona vastgesteld – dan kan via je “in -en uitcheck”-geschiedenis snel en simpel achterhaald worden of ook jij een risico loopt. Hiervan krijg jij een melding en de bevoegde instanties (GGD/RIVM) hebben de mogelijkheid je te benaderen i.v.m. een mogelijk contactonderzoek. Snel, simpel, handig en veilig.

Wil je geen (medische) vragen beantwoorden of contactgegevens met ons delen, dan kan je Checkgesprek ook gebruiken. We houden alleen de bezochte locaties voor je bij en melden je wanneer je (mogelijk) risico hebt gelopen op een coronabesmetting. Door deze gegevens wel te delen, helpen we elkaar in strijd tegen Corona.

 

Vragen?

Chatback Company B.V. (KvK-nummer: 69301425) is de organisatie achter Checkgesprek.nl en de verantwoordelijke om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Hoewel wij in dit reglement hopelijk al je privacy-vragen beantwoorden, kan je met vragen of opmerking contact opnemen met ons en/of onze Functionaris Gegevensbescherming (FG):

Adres: Amsterdamsestraatweg 28, 1391AB Abcoude

Telefoon: 085-5805000

Email algemeen: info@chatback.nl

Email FG: FG@chatback.nl

 

Hieronder zal meer in detail ingegaan worden over hoe we je privacy respecteren en bewaken:

 

 

Welke (persoons)gegevens worden opgeslagen?

De basis achter Checkgesprek.nl is het eenvoudig checken van de risico’s dat jij COVID-19 kan verspreiden, maar ook om je te waarschuwen wanneer jij (mogelijk) het risico hebt gelopen om besmet te raken. De gegevens die wij van je vragen, zijn dan ook alleen daarop gericht en worden nergens anders voor gebruikt.

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, worden sowieso niet opgeslagen.

Daarnaast stellen we je de voorgeschreven controlevragen. De antwoorden op deze vragen worden niet opgeslagen, enkel de uitkomst en het tijdstip waarop je deze check hebt uitgevoerd, worden door ons opgeslagen. Nu deze uitkomst iets zegt over je gezondheid, gaan wij extra zorgvuldig met deze informatie om.

 

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Niemand, tenzij op de locatie waar jij bent geweest een risico op verspreiding van COVID-19 wordt vastgesteld óf jijzelf een risico vormt. Vervolgens zullen alleen de bevoegde instanties (GGD en/of RIVM) je persoonsgegevens (wanneer je deze hebt ingevuld), doch tenminste de locaties en tijdstippen waar jij hebt in- en uitgecheckt, ontvangen. Via deze (persoons)gegevens zal men dan een (mogelijk) contactonderzoek starten, in lijn met het doel waarvoor jij deze gegevens met ons hebt gedeeld. Je gegevens worden dus verder met niemand gedeeld.

De gegevens die wij ontvangen en opslaan zijn zorgvuldig gecodeerd en voor ons enkel in te zien op ‘need to know’-basis. Toegang to deze gegevens is dan ook beperkt tot de Functionaris Gegevensbescherming en de directie van Chatback Company B.V.

 

Op grond waarvan verwerken jullie mijn gegevens?

De gegevens die je invoert, zijn noodzakelijk én bedoeld om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en in te perken. Feitelijk verwerken wij je gegevens o.b.v. de overeenkomst die van toepassing zijn bij het gebruiken van Checkgesprek, maar ook o.g.v. de uitdrukkelijke toestemming die je geeft om de gegevens die jij invoert op te slaan en te verwerken - overeenkomstig dit reglement. Je kan deze toestemming – indien gewenst – op elk moment weer intrekken.

 

Waar en hoe worden mijn gegevens opgeslagen?

Een checkgesprek vindt plaats via een veilige SSL-verbinding. De database van checkgesprek.nl bevindt zich in Nederland en is encrypted middels AES-256. De (computer)systemen die wij gebruiken zijn voorzien van de laatste updates, we maken gebruik van moderne firewalls en andere beschermende digitale middelen tegen hacks en inbraken op de server. Wij treffen alle noodzakelijke en passende technische voorzieningen om je gegevens veilig te verwerken.

Tenslotte brengen wij periodiek de eventuele privacy risico’s in kaart en treffen maatregelen om eventuele risico’s op te heffen middels het uitvoeren van een Data protection impact assessment (DPIA).

 

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Het doel van de gegevens die wij verzamelen is puur om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De incubatieperiode ligt, voorzover momenteel bekend, op 25 dagen. We zullen de gegevens van locaties waar je hebt ingecheckt én de uitkomsten van je checkgesprek dan ook standaard na 14 dagen wissen. Je overige (contact)gegevens zullen wij maximaal 12 maanden opslaan, te rekenen vanaf de laatste keer dat jij op een locatie bent ingecheckt of een checkgesprek hebt gevoerd.

 

Welke rechten heb ik verder?

Je hebt het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, je het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen, maar ook om je toestemming tot het verwerken van je gegevens te stoppen. Ook heb je het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door jou kenbaar te maken derde.

Wil je gebruik maken van één van deze rechten, neem contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. De (adres)gegevens staan bovenaan die reglement.